Óvodánk fenntartója Tarján Község Önkormányzata.

Az intézmény a falu központjában, a sportcsarnok mögött helyezkedik el. 4 csoportos óvodánk, 100 gyermek fogadására alkalmas német nemzetiségi hagyományokat ápoló alapfokú nevelési intézmény. A gyermekek óvodai nevelése vegyes életkorú csoportokban valósul meg. Óvodánkban a nevelés a gyermek 2,5 éves korában kezdődik és tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a 7. életévet betölti.

Óvodánk esztétikus, melegséget sugárzó környezetével, családias, bizalmat árasztó légkörével a szabad játék és mozgás sajátos eszközeivel készíti fel a gyermekeket az életre, tehát biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.  Közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését és segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakítását. A gyermekek és szülők kívánságát és elégedettségét mérlegelve, a gyermekek érdekeit figyelembe véve alakítjuk az óvodai életet, melyhez az itt dolgozók hivatásszeretete, a gyerekek és szülők tisztelete, egymás értékeinek megbecsülése párosul.

Az óvodai nevelés országos alapprogramjával azonosulva, helyi pedagógiai programunk is abból a tényből indul ki, hogy a gyermek, fejlődő személyiség, egyedi, mással nem helyettesíthető indivídum és szociális lény egyszerre.

A gyermekek nevelése elsősorban a család joga és feladata. Ennek tudatában szeretnénk segíteni a szülők gyermeknevelését pedagógiai szakértelmünkkel, módszertani kultúránkkal. Az óvodai nevelés gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, biztosítva minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, és tudatosan hozzájárul a társadalmi előítéletek lebontásához. Az óvodában megteremtjük a gyermekek számára azt az érzelmi biztonságot, melyben átélik az elfogadottság, a szeretet érzését, ahol személyiségüket tiszteletben tartva, teljesítményüket megbecsülve ösztönözzük őket, önmaguk minél teljesebb megvalósítására.

Programunk környezetünkre, ünnepeinkre, hagyományainkra épül, amelyben fontos szerepet kap az egészséges életmód kialakítása.  Heti egy alkalommal utazó logopédus tart logopédiai foglalkozást gyermekeinknek.

Német nemzetiségi nevelés

Nagy hangsúlyt fektetünk a német nemzetiségi hagyományok ápolására, átörökítésére. Kiemelt feladatunk, hogy a gyermekek megismerkedjenek a német nyelvvel, szívesen és örömmel használják azt. Segítjük a nemzetiségi identitástudat kialakulását és fejlesztését. A szülőkkel együttműködve korrekt nevelőpartneri viszony kiépítésével kívánjuk a kitűzött céljainkat elérni, illetve a feladatainkat megvalósítani. Óvodánkban rugalmasan alakítjuk a gyermekek napirendjét. A szülők folyamatosan betekintést nyerhetnek az óvodai életbe: nyílt napok, szülői értekezletek és közös ünnepségek teszik szorosabbá a család és az óvoda kapcsolatát.

* * *

Der Träger unseres Kindergartens ist die Selbstverwaltung von Tarian. Unser Kindergarten befindet sich hinter der Sporthalle, im Zentrum von Tarian. In 4 altersgemischten Gruppen erfolgt die Erzeihung von 100 Kindern im Alter von 2,5  –   bis 7 Jahren.

Die Erziehung der Kinder ist das Recht und die Aufgabe der Familie. Der Kindergarten unterstützt diese Erziehung. Unser Kindergarten sichert mit seiner esthätischen, familiären Umgebung und Ausstattung die idealen Bedingungen zur Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit. In den altersgemischten Gruppen wird die kindliche Persönlichkeit durch geeignetes und ausreichendes Spiel optimal entwickelt. In den altersgemischten Gruppen wird dem Kind die Sicherheit vermittelt, sich mit allen seinen Wünschen, Fragen und Nöten an die Kindergärtnerin zu wenden, seine Probleme zu lösen und zufriedenzustellen. Es ist wichtig, dass die Kinder in einer ruhigen, liebevollen Umgebung ihren kindlichen Bedürfnissen nachgehen können.

Unsere pädagogische Konzeption basiert auf den geltenden Vorschriften der  Kindergartenerziehung und der Nationalitätenerziehung. Im Mittelpunkt unserer Konzeption stehen unsere Umgebung, unsere Feste und Traditionen. Dabei ist das Thema  „Gesunde Lebensweise” sehr  wichtig. Da unser Kindergarten ein Nationalitätenkindergarten ist bekommt die zweisprachige Erziehung der Kinder eine sehr wichtige Rolle. Unser Ziel ist: die Kinder mit der deutschen Sprache, Kultur und den Bräuchen bekannt zu machen. Die Kinder sollen diese Kultur liebgewinnen, damit sie auch für die Zukunft erhalten bleibt.  Wir wollen damit das Nationalitätenbewusstsein, die Identität der Kinder stärken. Die Kindergärtnerin ist für die Kinder mit ihren sicheren und guten Sprachkenntnissen ein Vorbild.

Die gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist die Voraussetzung zur gesunden Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit.