Álláspályázat – óvodai dajka

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TARJÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

óvodai dajka

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A munkaköri leírásban megfogalmazott dajka feladatok ellátása: Gyermekek, gondozása, étkeztetése.

Valamint takarítási feladatok ellátása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: köznevelés FEOR besorolás: 5221 Gyermekfelügyelő, dajka

Betöltendő        állás        munkakörének        szakterülete        (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Tarján

Álláshirdető szervezet bemutatása: A Tarjáni Német Nemzetiségi Óvoda és Bölcsőde 4 vegyes csoporttal és 2 mini bölcsődei csoporttal működik.

Intézményünk a falu közepén, csendes környezetben helyezkedik el. Nagy hangsúlyt fektetünk német nemzetiségi hagyományaink ápolására

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): Jogviszony létesítés feltételeit a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény és annak végrehajtási rendelete határozza meg.

Az állással kapcsolatos egyéb információ a munkáltatói jogkor gyakorlójától a +36 70 776 52 91 – es telefonszámon vagy az ovoda@tarjan.hu e-mail címen kérhető.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések, felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, dajka végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

 • Önállóság (alap)
 • Probléma-megoldó készség (alap)
 • Érzelmi intelligencia (alap)
 • Együttműködés (alap)
 • Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: Az állás betöltéséről a beérkezett pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.10. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: Tarján község honlapja, az intézmény honlapja

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.09.02.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.06.27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.