Történelmünk

Családi óvoda története Tarjánban

Tarjánban a képviselőtestület – 1894. ápr. 24.-én Komárom megye alispánjának 4402/i.     894. sz. rendeletére – összeült, és „kisded óvoda”  felállítását határozta el.

Az óvodát – egy, a község tulajdonát képező házban, – 1895. nov. 15-én nyitották meg. Az első óvónőt Csiszár Flórának hívták, aki magyar származású volt, de beszélte a német nyelvet. A kezdetek statisztikája nem ismeretes, de az 1905-06-os év statisztikája szerint tudjuk, hogy 177 gyermek járt óvodába (80 fiú és 97 lány). Az óvónő munkáját 2 dajka segítette.

A háború alatt az óvoda működése szünetelt. A háború alatt az épület megrongálódott, majd az átvonuló csapatok fel is gyújtották. Az önkormányzat ezért az épületet már nem is hozta rendbe, hanem az óvoda a paplak melletti épületben kapott helyet és ott működött 1997-ig.

A nyolcvanas évek közepéig minden csoportban egy óvónő és egy dajka dolgozott. A pedagógiai munka szervezetté vált, és felismerték a játék fontosságát. A nagy udvar sok mozgáslehetőséget biztosított a gyermekeknek. 1981-ben a szülők kérésére egy csoportban megkezdődött a német nemzetiségi nevelés-oktatás.

A Tarjáni Óvoda Fejlődése és Német Nemzetiségi Nevelése

A gyermeklétszám további növekedése miatt szükségessé vált egy új épület létrehozása, mert a meglévő épület már nem volt bővíthető. Az új épület megépítéséhez a Gyermelyi MGTSZ nyújtott anyagi támogatást, a falu lakossága pedig társadalmi munkával segítette az új óvoda épülését. 1986. aug. 20-án adták át az óvoda jelenlegi épületét, amely akkor csak 2 csoporttal működött. 3 csoport a régi óvodában maradt. A jelenlegi óvoda 1997-re nyerte el mai formáját, mégpedig 2 csoportszoba, és egy tornaszoba hozzáépítésével. Ezzel az óvoda egy épületbe került, és a régi óvodát megszüntették. 2000-ben az óvoda udvarára új fajátékok kerültek a gyerekek örömére, melyek azóta már megújultak, és folyamatosan gyarapodnak. Az óvoda 2007. szeptember 01-től – 2013. július 01-ig intézményi társulásban működött, két tagintézménnyel. (Héreg, Vértestolna)

Az óvoda 100 férőhelyes, és jelenleg 4 csoporttal működik. Minden csoportban két óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik a gyermekekkel. Minden csoportban német nemzetiségi nevelés-oktatás folyik, szakképzett óvodapedagógusokkal. Az óvodapedagógusok mind rendelkeznek a nemzetiségi végzettséggel. Az óvoda saját pedagógiai programmal rendelkezik, melyben nagy szerepet kap a német nemzetiségi hagyományápolás. A pedagógiai munkában a kétnyelvű nevelésre fektetjük a hangsúlyt. Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán mindkét nyelvet (magyar, német) használjuk a foglalkozások és a szabad játék idején egyaránt. Célunk, hogy a gyermekeket megismertessük és megszerettessük a német nemzetiségi hagyományokkal, kultúrával, nyelvvel. És ezáltal megőrizzük ezeket a hagyományokat a jövő nemzedékek számára. Ezzel szeretnénk a gyermekek identitástudatát kialakítani.

Die Geschichte des Kindergartens

Der Kindergarten in Tarian wurde am 15. November 1895 eröffnet. Die erste Kindergärtnerin hieß Csiszár Flóra. Sie war ungarischer Abstammung, sprach aber die deutsche Sprache.

Uns stehen aus den Anfängen keine Statistiken zur Verfügung, aber im Jahr 1905/1906 haben 177 Kinder (80 Jungen und 97 Mädchen) den Kindergarten besucht. Im Kindergarten haben eine Kindergärtnerin und zwei Pflegerinnen gearbeitetet.

Während des II. Weltkrieges war der Kindergarten geschlosssen. Nach dem Weltkrieg war das Gebäude zerstört, so wurde der Kindergarten in einem neuen Gebäude untergebracht, wo bis 1997 die Erziehung der Kinder statt fand. Bis Mitte der achtziger Jahren arbeitete in jeder Gruppe eine Kindergärtnerin und eine Pflegerin. Die pädagogische Arbeit wurde organisiert und die wichtige Rolle des Spiels wurde erkannt.

Da Tarian ein ungarndeutsches Dorf ist wurde im Jahr 1981 auf Wunsch der Eltern in einer Gruppe des Kindergartens die Nationalitätenerziehung eingeführt. Im Späteren ist die Nationalitätenerziehung in allen Gruppen eingeführt worden und unser Kindergarten wurde zum Nationalitätenkindergarten.

Die erhöhten Kinderzahlen haben die Notwendigkeit eines neuen Gebäudes (da das alte Gebäude nicht mehr zu erweitern war) erwünscht. Am 20. August 1986 wurde das neue Gebäude mit 2 Gruppen übergeben. So sind im alten Kindergarten in 3 Gruppen und im Neuen in 2 Gruppen Kinder erzogen worden. Im Jahr 1997 wurden noch 2 Gruppen und ein Turnraum zum neuen Kindergarten gebaut und ab diesem Zeitpunkt sind alle Kinder in einem Gebäude untergebracht worden. Im Jahr 2000 wurde der Hof des Kindergartens mit schönen Holzspielsachen ausgestattet, die Jahr für Jahr erneuert und erweitert wurden.

Zur Zeit gibt es 4 gemischte Gruppen im Kindergarten. Wir können 100 Kinder in unserem Kindergarten unterbringen.  Pro Gruppe arbeiten 2 Kindergärtnerinnen und eine Pflegerin mit 25 Kindern. Mit einer Ausnahme verfügen alle Kindergärtnerinnen über die deutsche Nationalitätenausbildung. Wir verfügen über eine eigene Pädagogische Konzeption, in der die zweisprachige Erziehung der Kinder eine wichtige Rolle bekommt. Während des Alltags werden beide Sprachen benutzt. Unser Ziel ist: die Kinder mit der deutschen Sprache, Kultur und den Bräuchen bekannt zu machen. Die Kinder sollen diese Kultur liebgewinnen, damit sie auch für die Zukunft erhalten bleibt.  Wir wollen damit das Nationalitätenbewußtsein, die Identität der Kinder stärken.