ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2024/2025

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

a 2024/2025-ös nevelési évre

Az óvodai beiratkozás időpontja:

2024. április 29. (hétfő) 8.30 – 16.30

2024. április 30. (kedd) 8.00-15.00

Az óvodai beiratkozás helye:

2831 Tarján, Rákóczi Ferenc út 15.

  • A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján kötelező beíratni azt a gyermeket, aki augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Ez a kötelezettség azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2021. szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, illetve a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
  • Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, akkor a szülő köteles írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt.

 A beiratkozáshoz szükséges okiratok, dokumentumok:

  • a gyermek és a szülő nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok (személyi igazolvány vagy útlevél)
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek TAJ kártyája
  • nem magyar állampolgár esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
  • egyéb, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
  • a beiratkozás gördülékeny lebonyolításához a szükséges nyomtatványok az ovoda@tarjan.hu e-mail címen igényelhetőek, vagy a www.tarjanovoda.hu oldalról letölthetőek, de a beiratkozás során, a helyszínen is kitölthetőek.

Kérjük a Szülőket, hogy a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat hozzák magukkal.

Tarján, 2024. április 09.                                                        Pilczinger Anna Mária

                                                                                                             főigazgató

Letölthető dokumentumok:

Adatkezelési nyilatkozat

Óvodai beiratkozáshoz jogosultsagot-igazolo-nyilatkozat (lakcím, munkahely)

Óvodai beiratkozáshoz szuloi-felugyeleti-jognyilatkozat

Óvodai jelentkezési lap 2024-2025

Nyilatkozat a a nemzetiségi nevelésben való részvételhez